Pobierz bezpłatnie raport “Subskrypcje PL 2019”

Plik w formacie PDF - 5.1 MB

Dziękujemy

Egzemplarz raportu został wysłany na twojego maila, jeśli nic nie dostałaś(eś) kliknij tutaj.

Dowiedz się więcej o Straalu

Zabierz mnie do Straal
Straal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Pl. Europejski 1, jest administratorem Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji o charakterze marketingowym, dostosowywania ofert do Twoich potrzeb oraz informowana Cię o naszym biznesie. Przetwarzając Twoje dane osobowe działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, tj. marketing bezpośredni naszych produktów i usług.

Masz prawo żądania dostępu do danych i ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Masz też prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Możesz też żądać, abyśmy przekazali Twoje dane do innego administratora (prawo do przenoszalności danych).

Możesz skontaktować się z nami pod adresem: [email protected]Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane zapoznając się z naszą Polityką Prywatności i Cookies.

  • Nowa edycja pierwszego przekrojowego raportu o ekonomii subskrypcji w Polsce.
  • Kompleksowa analiza zjawiska ekonomii subskrypcji na polskim rynku, opatrzona komentarzami ekspertów.
  • Dane z badania konsumenckiego przeprowadzonego w 2019 roku na próbie 2 tys. respondentów (IQS na zlecenie Fundacji Digital Poland).
  • Bogata graficzna wizualizacja danych.

Ekonomia subskrypcji jest jednym z najważniejszych zjawisk kształtujących światową gospodarkę cyfrową. Sprzedaż towarów i usług w modelu abonamentowym staje się stopniowo standardem w coraz większej ilości branż. Ma to istotny wpływ na sposób, w jaki konsumenci oraz biznes myślą o własności, wzajemnych zobowiązaniach, rentowności i rozwoju.

W kompleksowej analizie przeprowadzonej na potrzeby tego raportu uwzględniono 16 kategorii usług abonamentowych obecnych na polskim rynku. W toku badania:

  • zweryfikowano poziom znajomości usług subskrypcyjnych wśród polskich konsumentów,
  • zbadano ich opinie na temat tego modelu dystrybucji,
  • sprawdzono, kto i w jaki sposób obecnie najchętniej uczestniczy w handlu subskrypcyjnym,
  • przeanalizowano bariery rozwojowe dla biznesu subskrypcyjnego,
  • dokonano prognozy dla rozwoju tego modelu w najbliższych latach.

Zapraszamy do lektury!