Warunki korzystania ze strony internetowej

Operatorem niniejszej strony internetowej jest Straal sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 1 („Straal”). Niniejsze Warunki Korzystania dotyczą strony straal.com oraz jej wersji mobilnej („Strona”).

Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków oraz zgodą na związanie nimi. Celem niniejszej Strony jest dostarczenie użytkownikowi informacji dotyczących działalności i usług Straal, a także umożliwienie:

Minimalne wymagania techniczne korzystania ze Strony:

Włączenie plików cookies umożliwia korzystanie z całości funkcjonalności Strony. Więcej informacji na temat plików cookies używanych na Stronie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.

Użytkownik jest upoważniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i dystrybuowania (bez wprowadzania zmian) treści zawartej na Stronie wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Strona wraz z jej zawartością jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego użytkownik nie jest upoważniony do kopiowania i wykorzystywania w jakiejkolwiek formie oprogramowania i technologii przedstawionych lub opisanych na Stronie. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Strony do celów niezgodnych z prawem, w tym do publikacji treści niezgodnych z prawem za pośrednictwem Strony.

Strona umożliwia przejście na inne strony internetowe wykraczające poza kontrolę Straal. Straal nie posiada kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością stron prowadzonych przez podmioty trzecie. Zamieszczenie jakichkolwiek linków nie jest jednoznaczne z rekomendacją lub zatwierdzeniem poglądów przedstawionych na stronach podmiotów trzecich.

Mimo ogromnej uwagi i rzetelności, z jaką tworzymy naszą Stronę, nie możemy zagwarantować, iż informacje na niej zamieszczane są kompletne i dokładne. Straal nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie szkody lub ich następstwa, niezależnie od ich rodzaju, powstałe w wyniku korzystania lub (tymczasowej) niemożności korzystania ze Strony lub mające ze Stroną jakikolwiek związek. Nie odpowiadamy również za bezpośrednie szkody lub ich następstwa powstałe poprzez wykorzystywanie informacji ściągniętych ze Strony. Powyższe stosuje się w najszerszym zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

Skargi na działanie Strony można składać drogą mailową na adres: [email protected]. Na skargi odpowiadamy w terminie 30 dni roboczych.

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym czasie wedle wyłącznej decyzji Straal poprzez publikację zmienionych Warunków na Stronie. Zmiany wchodzą w życie wraz z ich publikacją, chyba że Straal poinformuje inaczej. Kontynuacja korzystania ze Strony po wprowadzeniu zmian w Warunkach Korzystania jest równoznaczne z przyjęciem zmienionych Warunków.