Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia danych osobowych użytkowników, a także wykorzystywania plików „cookie” i podobnych technologii na stronie internetowej straal.com („Strona”). Operatorem Strony jest Straal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694017, NIP 527-282-05-82, REGON 368238452, kapitał zakładowy 2 183 100 zł („Straal”).

Państwa prywatność jest dla nas ważna!

Jak wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie