Back

Get started form modal

Dawid Urbanski

Chief Risk & Compliance Officer
Dawid od ponad 8 lat współtworzy produkty w branżach fintech, retail i banking. Dzięki swojej imponującej wiedzy eksperckiej, doświadczeniu w zarządzaniu zespołami inżynierskimi i doskonałym umiejętnościom prowadzenia relacji z interesariuszami, z powodzeniem kierował tworzeniem, certyfikacją oraz wdrożeniami innowacyjnych systemów płatniczych w Polsce, Australii, Francji, krajach Europy Środkowej oraz Stanach Zjednoczonych.

W Straal Dawid odpowiada za strategiczny rozwój produktów, integrację biznesu z technologią oraz zarządzanie i rozwój zespołu deweloperskiego.

Zanim dołączył do Straal, pełnił kierownicze funkcje w Diebold-Nixdorf, AEVI International oraz Applause Inc.
All articles

Recent articles

Get started Contact sales