Polityka plików „cookie”

  1. Niniejsza polityka reguluje wykorzystanie plików „cookie” na stronie straal.com, której operatorem jest Straal Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000694017, o kapitale zakładowym w wysokości 2 183 000 zł, posiadająca NIP: 527-282- 05-82 oraz REGON 368238452.
  2. Pliki „cookie” są to pliki tekstowe/fragmenty tekstu, które strona straal.com wysyła do przeglądarki, a następnie przy ponownych wejściach na witrynę, w celu utrzymywania sesji oraz zapamiętania danych użytkowników strony, przeglądarka odsyła pliki „cookie” z powrotem na witrynę straal.com.
  3. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików „cookie” może wpłynąć na funkcjonalność strony straal. com.
  4. Strona straal.com wykorzystuje następujące pliki „cookie” – „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookie sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej, lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookie stałe” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  5. Strona straal.com wykorzystuje na swojej stronie pliki „cookie” w celu analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika, prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. W celu targetowania reklam, pliki cookie mogą być połączone z innymi serwisami internetowymi, np. z Facebookiem. Pliki „cookie” mogą gromadzić dane osobowe w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu. Dane takie są przechowywane w formie zaszyfrowanej, a dostęp do nich jest ograniczony.
  6. Pliki „cookie” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej straal.com, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  7. Obsługa i używanie plików „cookie” są dopuszczone automatycznie. Jednak w każdym momencie ustawienia te mogą zostać zmienione. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.