Mimo ogromnej uwagi i rzetelności, z jaką tworzymy naszą stronę, nie możemy zagwarantować, iż informacje na niej zamieszczane są kompletne i dokładne. Straal nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie szkody lub ich następstwa, niezależnie od ich rodzaju, powstałe w wyniku korzystania lub (tymczasowej) niemożności korzystania ze strony internetowej Straal lub mające ze wspomnianą stroną jakikolwiek związek. Nie odpowiadamy również za bezpośrednie szkody lub ich następstwa powstałe poprzez wykorzystywanie informacji ściągniętych ze strony internetowej firmy Straal.

Informacje na stronie firmy Straal (do których należą również informacje prawne) są regularnie uzupełniane i aktualizowane. Zmiany mogą zostać dokonane w każdej chwili z natychmiastowym skutkiem oraz bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania.

Przy bezpośrednich i pośrednich odnośnikach na obce strony („hiperłączach”), które leżą poza obszarem naszej odpowiedzialności, byłoby możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności jedynie w przypadku, w którym ma informacje o treściach i byłoby dla niego technicznie możliwe i realne zapobiec ich użycia w przypadku, gdy treści te są niezgodne z prawem. Nie mamy wpływu na aktualne i przyszłe kształtowanie oraz na treści i autorstwo odsyłanych stron. Z tego powodu dystansujemy się jednoznacznie od wszelkich treści odsyłanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu do nich linków.

Zalecenia i instrukcje użytkowania zostały opracowane na podstawie aktualnego stanu wiedzy. Klienci korzystający z naszych produktów powinni samodzielnie ocenić je według własnych oczekiwań dotyczących ich zastosowania oraz stawianych wobec nich wymagań. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy nasze produkty są stosowane niezgodnie z naszymi zaleceniami lub instrukcjami użytkowania.